Általános szerződési feltételek - Traditional Bows

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - LETÖLTÖM

I. A SZOLGÁLTATÓ

 1. A www.traditionalbowshop.com online áruházat a Flagella Dei Kft üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 
 2. A Szolgáltató cégneve: Flagella Dei Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Szolgáltató rövidített neve: Flagella Dei Kft 
 3. A Szolgáltató székhelye: 8992 Zalaboldogfa, Hunyadi utca 5. 
 4. A Szolgáltató postai címe: 8992 Bagod, Pf. 25. 
 5. A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: flagelladei1999@gmail.com 
 6. A Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Körjegyzőségi Hivatal által kiadott határozat szerint (Ikt. szám: Z-354-1/2015) a Szolgáltató (Cg: 20-09-070897, bejegyezve 2010. augusztus 27-én a Zalaegerszegi Törvényszék, mint Cégbíróság által. Adószám: 22919456-2-20) 1/2015 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. 
 7. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-89737/2015 
 8. A szolgáltató levelezési nyelve: magyar, angol.

II. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

1. A megrendelések leadása a traditionalbowshop.com internetes áruházban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.traditionalbowshop.com webcímen. Telefonon, faxon leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi ela Vevők részére. A termék(ek) kosárba tételét követően a pénztárhoz történő kattintás után eldöntheti a látogató, hogy regisztrál vagy vendégként vásárol. Amennyiben már korábban regisztrált, felajánljuk a belépést, ahol az általa korábban megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni. Ez után kell szállítási és fizetési módot választani. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A traditionalbowshop.com oldalonaz árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák. A számlát, a garancialevelet és a használati utasítást a csomagban helyezzük el. Kérjük, ezen dokumentumok ellenőrzését és legalább egy évig való megőrzését. Amennyiben az átvételtől számított 72 órán belül nem jelzi a dokumentumok hiányát, azokat kézbesítettnek kell tekinteni. 

2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a lehető legrövidebb határidőn belül leszállítsa. Arra törekszünk, hogy a különböző típusú termékeinket egy csomagban egy szállítási költséggel adjuk fel. Egy rendelhető termék elkészítési ideje megnöveli a szállítási időt. Amennyiben a vevő azonnal szállítható terméket és rendelhetőt is választ, megrendeléseit helyezze el külön kosárban, külön kezelve, amennyiben a készlettermék mielőbbi feladását kívánja. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el. 

3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

4. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
b. Elállás esetén a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (”Flagella Dei Kft. H-8992 Zalaboldogfa, Hunyadi utca 5.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Szállítási díjat rendeléstől való elállás esetén nem térítünk vissza. A Szolgáltató a termék(ek) vételárát mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Vevő a terméket vissza nem küldte, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a későbbi időpontot kell figyelembe venni.

c. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, azaz Paypal fizetés esetén Paypalon keresztül, bankkártyás fizetés esetén bankszámlaszámot kérünk megadni. 

d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

e. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen 

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére nem az általunk meghirdetett paraméterek szerint állítottunk elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak 
 • olyan termékeket, amelyeket használtak és a használat során nyomok, 
 • sérülések keletkeztek a terméken (pl. nyílvessző) 
 • két komponensű ragasztót, amelyet összevegyítettek 
 • olyan termék esetében, amelyet a vevő átalakított, megváltoztatott, 
 • személyre szabott

f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

5. A szolgáltató a 10000 Ft értéket meghaladó termékeire – a termék átvételétől számítottan - 1 év jótállást vállal. A vevő a termékről kapott számlával és az ahhoz adott jótállási jegy bemutatásával igazolja, hogy a terméket a Flagella Dei Kft-től vásárolta. A meghibásodást a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell a letölthető nyomtatvány segítségével a info@traditionalbowshop.com e-mail címen. A kitöltött nyomtatvány, a számla és a jótállási jegy mellé képeket kell mellékelni a meghibásodott termékről. Amennyiben íj a termék, kérünk képet felajzott állapotban is, természetesen, ha az nem törött el darabokra. A reklamációt 5 munkanapon belül vizsgáljuk ki és értesítjük a vevőt a további eljárás menetéről. Jótállási igényt nem támaszthat az a vevő, aki a terméket a használati utasítástól eltérően használta, különösen, ha nem megfelelően ajzotta fel az íjat, azt a földre nyomta, nyílvessző nélkül engedte el az ideget. Ha a hibás terméket tovább használta bejelentés nélkül, az is a jótállásból való kizárást vonja maga után. Nyílvesszőre használat után semmilyen reklamációt nem fogadunk el. A jótállás nem vonatkozik a természeti katasztrófák, tűzkár, háborús vagy más katonai cselekmények, polgári engedetlenség, vagy más erőszakos beavatkozás következtében bekövetkező károsodásra, hibára (vis maior).

6. A vevő kérheti a termék megjavítását, kicserélését, árleszállítást vagy élhet elállási jogával, ha érdekmúlás lépett fel. Kismértékű hiba esetén nincs helye az elállásnak. Az érdekmúlást a vevőnek kell bizonyítani. Amennyiben egyik módozatot kérte, úgy áttérés egy következő módozatra csak külön díj egyidejű fizetése ellenében lehetséges. Ez a díj a termék nettó értékének 20%-a. A jótállási igény kielégítése a reklamáció benyújtása után legfeljebb 30 nap alatt történik meg.

7. Amennyiben a termékben az átvétel utáni 1 éven túl keletkezik hiba a szolgáltató kellékszavatosságot vállal a termékért. Ebben az esetben a vevőnek bizonyítani kell, hogy termék már vásárláskor hibás volt. A kellékszavatossági igény a teljesítés – a termék átvételének - időpontjától számított 2 év alatt évül el. A kellékszavatossági igény elbírálására a reklamáció Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő 30 napon belül kerül sor.

8. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

9. A hatályos jogszabályok értelmében Magyarországon és az Európai Unióban a hagyományőrző íj nem bizonyul fegyvernek.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére. 

5. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltatóhoz a info@traditionalbowshop.com címen. Fogyasztói panaszügyintézés írásban a info@traditionalbowshop.com e-mail címen történik. Minden levelezés során kérjük, közölje a vásárlás azonosítóját és teljes nevét, a vásárlás időpontját a gyorsabb ügyintézés érdekében.

6. Tudomásul veszem, hogy a Flagella Dei Kft (8992 Zalaboldogfa, Hunyadi utca 5.) adatkezelő által a www.traditionalbowshop.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff"


7. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Zala Megyei Békéltető Testület, Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

8. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita elbírálására a Szolgáltató székhelye szerinti helyi bíróság kizárólagosan az illetékes. Az eljárás a magyar eljárásjogi szabályok szerint kerül lefolytatásra, és az eljárás
nyelve a magyar.

9. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. és a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

10. Hatályos: 2020. január 24-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

11. Jelen Általános Szerződési Feltétel magyar és angol nyelven készült, eltérő értelmezés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Kelt: Zalaboldogfa, 2020. január 24.