ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - LETÖLTÖM

I. A SZOLGÁLTATÓ

 1. A www.traditionalbowshop.com online áruházat a Flagella Dei Kft üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 
 2. A Szolgáltató cégneve: Flagella Dei Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Szolgáltató rövidített neve: Flagella Dei Kft 
 3. A Szolgáltató székhelye: 8992 Zalaboldogfa, Hunyadi utca 5. 
 4. A Szolgáltató postai címe: 8992 Bagod, Pf. 25. 
 5. A Szolgáltató elektronikus levelezési címe, telefonszáma: info@traditionalbowshop.com, +36302028863 
 6. A Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Körjegyzőségi Hivatal által kiadott határozat szerint (Ikt. szám: Z-354-1/2015) a Szolgáltató (Cg: 20-09-070897, bejegyezve 2010. augusztus 27-én a Zalaegerszegi Törvényszék, mint Cégbíróság által. Adószám: 22919456-2-20) 1/2015 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. 
 7. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-89737/2015 
 8. A tárhelyszolgáltató adatai: PWS Online Kft. 9011 Győr, Szikes út 25. Adószám: 27457993-2-08. E-mail cím: info@pws-server.net
 9. A szolgáltató levelezési és szerződéskötési nyelve: magyar, angol.

II. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

1. A megrendelések leadása a traditionalbowshop.com internetes áruházban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.traditionalbowshop.com webcímen. Telefonon, faxon leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi ela Vevők részére. A termék(ek) kosárba tételét követően a pénztárhoz történő kattintás után eldöntheti a látogató, hogy regisztrál vagy vendégként vásárol. Amennyiben már korábban regisztrált, felajánljuk a belépést, ahol az általa korábban megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni. Ez után kell szállítási és fizetési módot választani. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A www.traditionalbowshop.com oldalon az árakat különböző valutákban tüntettük fel (jobbra fent találja a valutaválasztót: magyar forint és euró), az áfát tartalmazzák. A számlát, a garancialevelet és a használati utasítást a csomagban helyezzük el. Kérjük, ezen dokumentumok ellenőrzését és legalább egy évig való megőrzését. Amennyiben az átvételtől számított 72 órán belül nem jelzi a dokumentumok hiányát, azokat kézbesítettnek kell tekinteni. 

2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a lehető legrövidebb határidőn belül leszállítsa. Arra törekszünk, hogy a különböző típusú termékeinket egy csomagban egy szállítási költséggel adjuk fel. Egy rendelhető termék elkészítési ideje megnöveli a szállítási időt. Amennyiben a vevő azonnal szállítható terméket és rendelhetőt is választ, megrendeléseit helyezze el külön kosárban, külön kezelve, amennyiben a készlettermék mielőbbi feladását kívánja. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el. 

3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Nyilatkozat letöltése.

4. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
b. Elállás esetén a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a vevő saját költségén küldi vissza a Szolgáltató raktárába (”Flagella Dei Kft. H-8992 Zalaboldogfa, Hunyadi utca 5.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. A Szolgáltató a termék(ek) vételárát mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Vevő a terméke(ke)t vissza nem küldte, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a későbbi időpontot kell figyelembe venni.

c. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk.

d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

e. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen 

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére nem az általunk meghirdetett paraméterek szerint állítottunk elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak 
 • olyan termékeket, amelyeket használtak és a használat során nyomok, 
 • sérülések keletkeztek a terméken (pl. nyílvessző) 
 • két komponensű ragasztót, amelyet összevegyítettek 
 • olyan termék esetében, amelyet a vevő átalakított, megváltoztatott, 
 • személyre szabott

f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

5. A szolgáltató a 10000 Ft értéket meghaladó termékeire – a termék átvételétől számítottan - 1 év jótállást vállal. A vevő a termékről kapott számlával és az ahhoz adott jótállási jegy bemutatásával igazolja, hogy a terméket a Flagella Dei Kft-től vásárolta. A meghibásodást a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell a https://traditionalbowshop.com/hu/content/17-garancia felületen az űrlap kitöltésével és a dokumentumok feltöltésével. A kitöltött nyomtatvány, a számla és a jótállási jegy mellé képeket kell mellékelni a meghibásodott termékről. Amennyiben íj a termék, kérünk képet felajzott állapotban is, természetesen, ha az nem törött el darabokra. A reklamációt 5 munkanapon belül vizsgáljuk ki és értesítjük a vevőt a további eljárás menetéről. Jótállási igényt nem támaszthat az a vevő, aki a terméket a használati utasítástól eltérően használta, különösen, ha nem megfelelően ajzotta fel az íjat, azt a földre nyomta, nyílvessző nélkül engedte el az ideget. Ha a hibás terméket tovább használta bejelentés nélkül, az is a jótállásból való kizárást vonja maga után. Nyílvesszőre használat után semmilyen reklamációt nem fogadunk el. A jótállás nem vonatkozik a természeti katasztrófák, tűzkár, háborús vagy más katonai cselekmények, polgári engedetlenség, vagy más erőszakos beavatkozás következtében bekövetkező károsodásra, hibára (vis maior).

6. A vevő kérheti a termék megjavítását, kicserélését, árleszállítást vagy élhet elállási jogával, ha érdekmúlás lépett fel. Kismértékű hiba esetén nincs helye az elállásnak. Az érdekmúlást a vevőnek kell bizonyítani. Amennyiben egyik módozatot kérte, úgy áttérés egy következő módozatra csak külön díj egyidejű fizetése ellenében lehetséges. Ez a díj a termék nettó értékének 20%-a. A jótállási igény kielégítése a reklamáció benyújtása után legfeljebb 30 nap alatt történik meg.

7. Amennyiben a termékben az átvétel utáni 1 éven túl keletkezik hiba a szolgáltató kellékszavatosságot vállal a termékért. Ebben az esetben a vevőnek bizonyítani kell, hogy termék már vásárláskor hibás volt. A kellékszavatossági igény a teljesítés – a termék átvételének - időpontjától számított 2 év alatt évül el. A kellékszavatossági igény elbírálására a reklamáció Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő 30 napon belül kerül sor.

8. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

9. A hatályos jogszabályok értelmében Magyarországon és az Európai Unióban a hagyományőrző íj nem bizonyul fegyvernek.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére. 

5. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltatóhoz a info@traditionalbowshop.com címen. Fogyasztói panaszügyintézés írásban a info@traditionalbowshop.com e-mail címen történik. Minden levelezés során kérjük, közölje a vásárlás azonosítóját és teljes nevét, a vásárlás időpontját a gyorsabb ügyintézés érdekében.

6. Tudomásul veszem, hogy a Flagella Dei Kft (8992 Zalaboldogfa, Hunyadi utca 5.) adatkezelő által a www.traditionalbowshop.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff"


7. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Zala Megyei Békéltető Testület, Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Európai Uniós vitarendezési központ: ODR.

8. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita elbírálására a Szolgáltató székhelye szerinti helyi bíróság kizárólagosan az illetékes. Az eljárás a magyar eljárásjogi szabályok szerint kerül lefolytatásra, és az eljárás
nyelve a magyar.

9. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. és a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

10. Hatályos: 2020. október 12-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

11. Jelen Általános Szerződési Feltétel magyar és angol nyelven készült, eltérő értelmezés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Kelt: Zalaboldogfa, 2020. október 12. 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Vagy Reset password