Adatvédelmi nyilatkozat - Traditional Bows

1. Általános tudnivalók

A Flagella Dei Kft. - a továbbiakban Flagella Dei- tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Flagella Dei milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Flagella Dei nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. 2011. évi CXII. törvény.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Flagella Dei honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során a Flagella Dei szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a weboldal, ahonnan a Flagella Dei honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor.

Személyes adatait, úgy mint név, számlázási- és postázási cím, telefonszám, e-mail cím a megrendelés kiszállítása miatt kérjük Öntől. Ezeket az adatokat továbbítjuk a szállító cég felé. Az adatokat Ön bármikor módosíthatja és kérheti azok törlését is a shop@traditionalbowshop.com e-mail címen bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az ön e-mail címét a kapcsolattartásra, értesítések elküldésére használjuk. Amennyiben ön kér hírlevelet, azokat is a megadott e-mail címen küldjük el Önnek.

Életkorát és nemét a Flagella Dei azért kéri Öntől, hogy vásárlói célcsoportját jobban megismerhesse, ezek az adatok nem kerülnek továbbításra.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

3. Adattovábbítás

A Flagella Dei, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

4. Biztonság

A Flagella Dei az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

5. Gyermekek személyes adatai

A Flagella Deinek nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. Ha Ön 14 év alatti, kérjük ne adjon meg személyes információkat. Ha tudomást szerzünk arról, hogy 14 év alatti személy szülői beleegyezés nélkül személyes információkat adott, törölni fogjuk. Amennyiben 14 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a Flagella Deinek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 7. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Flagella Deihez. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

6. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Flagella Dei törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk a shop@traditionalbowshop.com e-mail címen. Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.

7. Az adatkezelésért felelős:

Flagella Dei Kft 8992 Zalaboldogfa, Hunyadi utca 5.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-89737/2015

Zalaboldogfa, 2015. november 16.